Zmiana przepisów! Urzędnik wejdzie do mieszkania przeprowadzić KONTROLĘ!

Zmiana przepisów. UOKIK będzie mógł kontrolować mieszkania.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł skontrolować mieszkania w ramach prowadzonego postępowania – przekazał „Dziennik Gazeta Prawna”.  Aktualnie tego typu uprawnienia mają tylko policjanci.

Nowe uprawnienia dla Urzędu, to efekt zmian przepisów o ochronie konsumentów. Ta była niezbędna by w polskim prawie wdrożono unijną dyrektywę.(2019/1). Nowelizacja rozszerza uprawnienia UOKIK o możliwość przeszukania mieszkania obywatela.

Jak wskazuje „Dziennik Gazeta Prawna” aktualnie przeszukań może dokonywać tylko policja. Zmiany pozwolą na takie działania także ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Kontrola będzie mogła się odbyć jeśli tylko urzędnik uzna, że w mieszkaniu mogą znajdować się dowody na nielegalną zmowę przedsiębiorców. W przeszukaniu będzie mógł uczestniczyć urzędnik.

Zdaniem prawników idea „nie jest zła”. Funkcjonariusze policji nie zawsze wiedzą, czego mają szukać. Jednakże autorytety zgodnie twierdzą, że posłowie powinni przede wszystkim zadbać o pełne gwarancje dla obywateli.Komentarze