Dlaczego doszło do RZEZI WOŁYŃSKIEJ? Czy naraziliśmy się Ukraińcom?

Czym była rzeź wołyńska i dlaczego do niej doszło? To ludobójstwo, którego dopuścili się na ludności  polskiej nacjonaliści ukraińscy w latach 1943-45. Zbrodnie były okrutne i brutalne.

Zbrodnia na Wołyniu

Nacjonaliści ukraińscy pod dowództwem Stefana Bandery dokonali rzezi na Wołyniu. W okrutny sposób zabijali ludność polską, która mieszkała na tych terenach. Rzeź wołyńska była ludobójstwem. Nienawiść do Polaków eskalowała przez wiele lat. Galicja wschodnia w wyniku rozpadu Austro-Węgier przekształciła się w 1918 roku w Zachodnioukraińską Republiką Ludową ze stolicą we Lwowie. Granice jednak nie zostały ustalone i dochodziło na tym tle do konfliktów. Na te tereny ochotę miała Polska, Ukrainą oraz Rosja.

Wspólny wróg

Spory Polaków i Ukraińców schodzą na dalszy plan. Wspólnym wrogiem jest Rosja. Symon Petlura, który jest przywódcą Armii Ukraińskiej proponuje sojusz z Piłsudskim. Na jego mocy dochodzi do uznania przez Polskę Ukraińskiej Republiki Ludowej a Ukraina zrzekała się terenów aż po rzekę Zbrucz. Zarówno Polska i Ukraina zobowiązały się do niezawierania umów międzynarodowych skierowanych przeciw sobie. Na terenie Wołynia dochodziło coraz częściej do buntów przeciw ludności polskiej. Rozpoczęto akcję polonizacyjną w wielu miastach. Ukraińcy domagali się, żeby na Ukrainie żyli tylko oni. Powstała organizacja, która miała odzyskać ukraińskie tereny, które należały do niej etnograficznie. Narzędziem miała być tu walka i podstęp. Mordy, grabieże, podpalenia. Te nastroje wykorzystywali też komuniści, którzy występowali na terenach ukraińskich.

Kariera Bandery

Stefan Bandera był skrajnym nacjonalistą. Głosił hasło: „Ukraina dla Ukraińców”. Zabił polskiego posła, który był za pojednaniem polsko-ukraińskim. Uważał, że poseł psuł ideologię OUN. Przed wybuchem II wojny światowej sytuacja na Wołyniu, Lubelszczyźnie była bardzo napięta, a niechęć do ludności polskiej była ogromna. Powstaje UPA, która walczyła o odbicie Wołynia, ludobójstwo Polaków i współpraca z nazistami. Działalność UPA zanika po 1947 roku, po akcji „Wisła”. Bandera nadal uważany jest w Ukrainie za bohatera.

Źródło: YouTube/ Tu Historia

Zdjęcie, video: YouTube/ Tu Historia

Komentarze