Jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kontrahenta?

W czasach wysokiej inflacji, wysokich cen energii elektrycznej i paliwa coraz więcej firm ma problemy z płynnością finansową. Jak ustrzec się przed nawiązaniem współpracy z niewypłacalnym kontrahentem i uniknąć zatorów płatniczych? Sprawdźmy.

Z raportu Allianz Trade wynika, że W Polsce, w 2023 r., można spodziewać się wzrostu upadłości o +18%. Według wiodącego na świecie ubezpieczyciela kredytów kupieckich, po niewielkim odbiciu w 2022 r. (+2%), globalna liczba niewypłacalności ma wzrosnąć o +21 % w 2023 r. i +4% w 2024 r. Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy analitycy Allianz Trade wymieniają przede wszystkim:

  • wysokie koszty obsługi kredytów i problemy z pozyskaniem finansowania;
  • bezprecedensowy wzrost kosztów pracy, często powyżej poziomu inflacji;
  • brak nowych zamówień ogranicza możliwość regulowania wcześniejszych zobowiązań;
  • oszczędności konsumenckie w strefie euro odczuwają polscy dostawcy dóbr konsumpcyjnych (meble, elektronika itp.).

Z tego powodu ryzyko towarzyszące nawiązywaniu nowych transakcji handlowych jest dziś wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Aby skutecznie je zminimalizować, przed nawiązaniem współpracy warto dokładnie sprawdzić potencjalnego kontrahenta. Jak to zrobić?

 

Jak sprawdzić firmę?

 

Sprawdzenie w CEiDG i KRS

Pierwszym krokiem do sprawdzenia firmy powinna być weryfikacja rejestru CEiDG (jeśli planujesz nawiązać współpracę z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) lub rejestru KRS (jeśli Twoim potencjalnym kontrahentem jest spółka prawa handlowego). Dzięki zawartym w rejestrze danym dowiesz się, czy wskazane przez potencjalnego partnera zgadzają się z rzeczywistymi. Sprawdzisz, czy firma nie jest zamknięta ani zawieszona, a w przypadku spółki — czy osoba, która planuje podpisać umowę, ma prawo reprezentacji podmiotu.
Aby sprawdzić firmę w CEiDG lub KRS wystarczy jej NIP.

 

Sprawdzenie na białej liście podatników VAT

Przed nawiązaniem współpracy warto także zweryfikować, czy firma figuruje na białej liście podatników VAT, czyli w rejestrze prowadzonym przez szefa KAS i zawierających informacje na temat firm:
1. podatników zarejestrowanych,
2. podatników wykreślonych,
3. podatników przywróconych do rejestru.

Dlaczego to ważne? Przedsiębiorca, który przeleje pieniądze (kwotę wyższą niż 15 tys. zł) na konto, które nie figuruje na białej liście, nie rozliczy jej w kosztach uzyskania przychodu. To jednak nie wszystko. Poniesie on również solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe dostawcy — w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

 

Sprawdzenie firmy w BIG InfoMonitor

Ważnym etapem weryfikacji powinno być sprawdzenie firmy w BIG InfoMonitor. Generując Raport o firmie, dowiesz się, czy Twój potencjalny kontrahent nie ma długów wpisanych do rejestru. Jeśli okaże się, że firma ma niespłacone zobowiązania, zrezygnujesz ze współpracy lub umieścisz w umowie warunki, które ochronią Twoje interesy (np. ten o konieczności przedpłaty czy płatności z góry). Jak sprawdzić firmę w BIG InfoMonitor?

  • Aby sprawdzić firmę w BIG InfoMonitor, wejdź na stronę www.big.pl i wypełnij krótki formularz.
  • Poczekaj na kontakt z doradcą, który opowie o narzędziach BIG i pomoże dobrać te, które najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie.
  • Po wyborze optymalnej oferty dostaniesz zaproszenie do Systemu Biznes.BIG.pl, w którym zaakceptujesz umowę ramową i ustalone wcześniej warunki.
  • Po kilku kliknięciach możesz korzystać z wybranych narzędzi.

Raport może przybierać formę podstawową lub rozszerzoną.
Raport podstawowy uwzględnia informacje o długach oraz zobowiązaniach uregulowanych w terminie (wraz z kwotami i danymi wierzycieli, o ile ich nie zastrzegli) wpisanych do rejestru BIG InfoMonitor oraz dane z rejestru REGON.
Raport rozszerzony poza tymi zawartymi w raporcie podstawowym uwzględnia także:
• informacje o zapytaniach do BIG InfoMonitor;
• dane bankowe z Biura Informacji Kredytowej;
• dane z Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich;
• może też zawierać dane z wywiadowni gospodarczej współpracującej z BIG InfoMonitor (dane rejestrowe z CEIDG, KRS i REGON, wyniki przeszukania list sankcyjnych, status podatnika z Białej Listy VAT, ostrzeżenia KNF, informacje o dotacjach (z bazy SUDOP), informacje o beneficjencie rzeczywistym (baza CRBR), informacje o upadłościach i postępowaniach układowych, informacje o reprezentantach spółki);
• wskaźnik ryzyka MŚP – prosty literowy znacznik zbudowany przez analityków Grupy BIK. Wyliczany na podstawie danych zawartych w systemach BIG InfoMonitor i BIK pomaga ocenić wiarygodność płatniczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Prezentowany w jednym z 4 kolorów pomaga szybko zorientować się, czy wobec danego przedsiębiorcy warto zachować ostrożność ze względu na posiadane przez niego długi.

Uzyskanie informacji pochodzących z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich wymaga uzyskania pisemnej zgody weryfikowanego podmiotu oraz zawarcia pisemnej umowy z BIG-iem.

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

 


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 

Komentarze