Karmienie PIERSIĄ po KATOLICKU i po PROTESTANCKU – POZNAJ różnice!

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka oraz karmienie piersią w połączeniu z innymi pokarmami, dopóki dziecko nie ma dwóch lat. Jak się okazało, wpływ na to, ile matek karmi piersią może mieć… religia!

 

Badanie British Medical Journal Global Health z grudnia 2016 roku wykazało ujemną korelację między odsetkiem katolików, a poziomem karmienia piersią w krajach zachodnich. To powiązanie było spójne z danymi krajowymi we Francji, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. 

 

Autorzy stwierdzili, że kobiety zamieszkałe w kraju lub regionie, w którym historycznie dominował katolicyzm, rzadziej karmią piersią. Przykładowo w Irlandii tylko 57 procent matek próbuje karmić piersią. Przestają jednak po kilku dniach lub tygodniach i finalnie całkowity udział karmiących piersią wynosi tylko 46%.

Kraje zachodnie o większym odsetku protestantów były bliższe zaspokojeniu zaleceń WHO. Jak napisano w badaniu, kraje z Europy północnej wykazywały nawet 95% odsetek matek karmiących piersią!

 

Jaki jest więc wniosek z raportu?

Kraje o dominującej populacji katolickiej przy opracowywaniu polityki promowania zdrowia powinny wziąć pod uwagę także religię, wykształcenie i status społeczno – ekonomiczny mieszkańców.

 

ms, źródło: irishtimes, fot. pixabay

Komentarze