Norwegia nie respektuje klauzuli sumienia wobec polskiej lekarki

Jak informuje portal scanpress.net, Katarzyna Jachimowicz, polska lekarka pracowała w gminie Sauherad, została wyrzucona z pracy z powodu zastosowania klauzuli sumienia. Wkrótce sprawa trafi do norweskiego sądu.

Lekarka pracowała od 2011 roku na stanowisku lekarza rodzinnego w gminie Sauherad. W czasie podpisywania kontraktu zaznaczyła, że zastrzega sobie prawo do stosowania klauzuli sumienia w sytuacjach, które będą niezgodne z jej etyką i przekonaniami. Dotyczyć to miało skierowania na aborcję lub zakładania spirali. Powołując się na zasadę poszanowania lekarskiego sumienia, Krystyna Jachimowicz odmówiła wykonania zabiegu, czym ściągnęła na siebie skargę.

Gmina powołała się na przepis z 1 stycznia 2015 roku stanowiący, że lekarz nie ma prawa stosowania klauzuli sumienia i nie może odmówić skierowania na aborcję ani założenia spirali.

Klauzula sumienia jest respektowana w wielu krajach Unii Europejskiej, ale jak widać, są jeszcze takie przypadki gdzie nie jest respektowana. Miejmy nadzieję, że polska lekarka wróci do pracy.

Katarzyna B.

Komentarze