Referendum 2023 – Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć?

Już za kilka dni będziemy mogli zagłosować w Referendum 2023. Jakie pytania padną w Referendum i jak głosować?

Referendum Ogólnokrajowe 2023  odbędzie się podczas wyborów parlamentarnych 2023, czyli 15 października 2023 roku. Tego dnia, w lokalach wyborczych, głosując w wyborach parlamentarnych, będziemy mogli także wziąć udział w Referendum.

 

Referendum 2023 – jakie pytania?

 

https://www.facebook.com/PanstwowaKomisjaWyborcza

 

Pytania referendalne 2023 dotycząc czterech kwestii i brzmią następująco:

 

Pytanie 1:
Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:
Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:
Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:
Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?*

 

Nie wiesz, na kogo zagłosować w Wyborach? Wypełnij TEN test!

 

Referendum 2023 – jak głosować?

 

Udział w referendum nie jest obowiązkowy. Zgłaszając się do właściwego lokalu wyborczego, możemy poprosić o wydanie karty do głosowania w referendum i w wyborach parlamentarnych lub zadecydować o oddaniu głosu tylko w jednym głosowaniu.

Pamiętajmy jednak, że wynik referendum będzie wiążący tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania.

 

Jak głosować? Na karcie referendalnej pod każdym pytaniem pojawiają się dwie odpowiedzi: „tak” i „nie”. Głosując należy zaznaczyć tylko jedną z nich. Wynik głosowania będzie policzony dla każdego pytania oddzielnie.

 

Więcej informacji na temat głosowania na poniższym spocie.

 

 

 

*źródło: referendum.gov.pl

Komentarze