Telewizja wRealu24 wygrała sprawę! Szef ABW naruszył przepisy Konstytucji RP!

Wiosną 2022 roku ABW zablokowało kilkanaście stron internetowych, w tym wrealu24.pl oraz wrealu24.tv.

Redaktor naczelny tych mediów, Marcin Rola, blokadę uznał za bezzasadną. Jednocześnie informował, że nie otrzymał żadnego oficjalnego pisma w sprawie bana i zapowiedział, że „będziecie musieli nas zabić”, żeby przestał mówić prawdę.

W ponad rok od nałożenia blokady, zakończyła się sprawa z ABW.

 

https://www.facebook.com/marcin.rola.5

 

Marcin Rola przekazał za pośrednictwem Facebooka, że:

 

Spółka Nowe Polskie Media sp.zo.o., wydawca Telewizji wRealu24 wygrała z Szefem ABW przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd stwierdził bezskuteczność ws. nielegalnej blokady stron wRealu24.tv i wRealu24.pl!✌️💪🇵🇱🙂

 

Natomiast w uzasadnieniu wyroku podano, że ABW nie umiało udowodnić, że działanie wRealu24  może „zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu” – bo to jest prawna postawa blokady.

 

„Tym samym należy stwierdzić, iż Szef ABW wbrew swoim obowiązkom nie wykazał, aby skarżona czynność była zgodna z obowiązującym prawem, bowiem to na nim spoczywał ciężar dowodu w zakresie wykazania niezbędności oraz proporcjonalności zastosowanego środka. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podjęta czynność Szefa ABW, co do której nie wykazano przesłanek przewidzianych w art. 180 ust. 1 p.t., narusza przepisy art. 54 i 64 Konstytucji RP„.

 

Marcin Rola nie informował, czy wyrok jest prawomocny, czy zasądzono jakieś odszkodowanie oraz czy i kiedy jego strony internetowe znów będą działać.

 

>>>Tomasz Kammel planuje odejście z TVP? Powiedział KIEDY to zrobi!

 

 

Komentarze