Czy pracodawca może wymagać od nas SZCZEPIENIA? Jest OFICJALNE stanowisko!

Czy pracodawca może wymagać od nas zaszczepienia się na Covid-19? Właśnie pojawiło się oficjalne stanowisko w tej sprawie. Co w nim napisano?

Jak podało biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, warunek zaszczepienia się przyszłego pracownika sprowadza się do faktu uzyskania przez przyszłego pracodawcę informacji od kandydata o zaszczepieniu.

Zobacz także: Kasia Dziurska już TAK nie wygląda! Jej NOWA FRYZURA zszokowała fanów!

Czy może to zrobić?

Jak wyjaśniono, przeprowadzanie rekrutacji i zadawanie pytań na rozmowie kwalifikacyjnej wiąże się z konstytucyjnym prawem do prywatności, ale także z art. 221 Kodeksu pracy.

Fot. Pixabay

Co mówi ten artykuł?

§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

imię (imiona) i nazwisko;
datę urodzenia;
dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
wykształcenie;
kwalifikacje zawodowe;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

adres zamieszkania;
numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Jeśli pracodawca zapyta nas o inne informacje, to musi mieć podstawę prawną takiego działania. Warto jednak pamiętać, że szczepienia przeciwko Covid-19 nie są obowiązkowe.

Z kolei w art. 183a Kodeksu pracy czytamy, że pracownicy muszą być równo traktowani, już nawet na etapie nawiązywania stosunków pracy.

Zobacz także: NIESAMOWITY skandal! W sklepach sprzedawano TRUJĄCY olejek!

Fot. Pixabay

Źródło: RPOKomentarze