Powstanie rządowy program zachęcający do czytania

Bibliotek Narodowa szacuje, że w ostatnim czasie znów spadła liczba czytelników, 63 procent badanych w ciągu ostatniego roku nie przeczytało ani jednej książki. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020” ma zachęcać Polaków do czytania.

Maciej Dydo z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, w środę poinformował, że Biblioteka Narodowa opracowuje raport z badań dotyczących czytelnictwa w Polsce. „Wiadomo już jednak, że w 2015 r. 63 proc. badanych nie przeczytało ani jednej książki”- stwierdził Maciej Dydo. Badanie Biblioteki Narodowej jest przeprowadzane co dwa lata. Z tegorocznego wynika, że czytelnictwo Polaków zmniejszyło się w stosunku do badań z roku 2014 o prawie 5 procent.

„Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2016-2020” ma przeciwdziałać pogłębieniu tego zjawiska. Dydo podkreślił że, przyjęty przez rząd w październiku 2015 r. program „ma zapewnić dostęp do książek wszystkim obywatelom. Po raz pierwszy zaproponowano rozwiązanie, które jest oparte na zasadzie synergii, współdziałania dwu resortów – MKiDN oraz MEN”- kontynuował. W ciągu pięciu lat na realizację programu przeznaczonych zostanie 669 mln zł, z czego 435 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a 234 mln zł zostaną zainwestowane ze środków samorządowych. Program ma trzy priorytety. Pierwszy z nich to zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W tym roku przeznaczono na ten cel 27 mln zł.

Operatorem tego priorytetu jest Biblioteka Narodowa, która w środę przekazała do ministerstwa regulamin programu i można się spodziewać, że w kwietniu zostanie uruchomiony nabór – biblioteki publiczne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupów nowości.

pw

Źródło: www.pap.plKomentarze