Takich zmian w prawie spadkowym NIKT się nie spodziewał! Po śmierci bliskiej osoby NIE DOSTANIEMY…?

Od przyszłego roku diametralnie zmieni się prawo spadkowe. Mniej osób otrzyma pieniądze po zmarłym krewnym. Ministerstwo Sprawiedliwości chce z dziedziczenia wykluczyć dalszą rodzinę.

Nadchodzą zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości, że aktualnie prawo spadkowe jest bardzo skomplikowane. Często postępowania spadkowe ciągną się latami i są niezwykle trudne dla najbliższej rodziny zmarłego. Ministerstwo planuje wykluczyć z dziedziczenia dalszych krewnych. Według nowelizacji Kodeksu Cywilnego, która zostanie niebawem opublikowana, krąg osób, które mogą dziedziczyć po zmarłym, zostanie ograniczony. Obecne przepisy dopuszczają do dziedziczenia dalszych krewnych, takich jak cioteczne wnuki, które najczęściej nie znały krewnego.

Zupełne wykluczenie?

Według Ministerstwa Sprawiedliwości do spadkobrania zostaną wykluczeni dalecy krewni, z którymi więź była znikoma, albo w ogóle nie powstała. Jednak nie oznacza to, że wszyscy dalecy krewni nie będą mieli prawa do dziedziczenia po zmarłym. Według najnowszych przepisów kwestie spadkowe będzie musiał uregulować sporządzony przez zmarłego testament.

Pexels

Prawo spadkowe a alimenty

Ministerstwo Sprawiedliwości jest zdanie, że zmiany dobrze wpłyną na prawo spadkowe. Gdy wykluczeni zostaną dalecy krewni, to tym samym sprawy spadkowe będą szybciej przebiegały i najbliższa rodzina zmarłego będzie mogła szybko uzyskać spadek. Sądy będą miały też mniej pracy. Nowe prawo wprowadzi jeszcze jedną, istotną zmianę. Mianowicie uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego względem  zmarłego, zostanie uznane za przesłankę niegodności dziedziczenia. Oznacza to, że osoba , które nie pomagała osobie zmarłej nie będzie miała prawa do dziedziczenia. Czyli np. jeśli zmarł syn, który nie otrzymywał od swojego ojca alimentów, to wówczas ojciec nie otrzyma po nim spadku.

Sprawa spadkowa

Nie ma obowiązku założenia sprawy po osobie zmarłej. Nie ma też żadnych terminów, które by to regulowały. Jeśli zmarły nie zostawił po sobie nieruchomości, papierów wartościowych, aut, to nie ma konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Odrzucenie lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nalezy przeprowadzić w ciągu pół roku.

Źródło: Super Express

Zdjęcia: PexelsKomentarze