Wyrok sądu: małżeństwa homoseksualistów zgodne z Konstytucją

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, zgodnie z którym małżeństwa homoseksualistów nie są niezgodne z polską Konstytucją. Uznano, że ustawa zasadnicza nie definiuje małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Sąd wydał swój wyrok w związku ze sprawą, jaką wnieśli dwaj geje Dawid i Jakub. Mężczyznom nie udało się zawrzeć związku małżeńskiego w Polsce. W związku z tym dokonali tego na Maderze. W Polsce odmówił im tego Urząd Stanu Cywilnego.

Mężczyźni przy wsparciu prawnika z Kampanii Przeciw Homofobii postanowili ubiegać się o transkrypcję ich aktu małżeńskiego w Polsce.

W ich sprawie wydano orzeczenie: „Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo pozostają pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Sądu zgodzić można się ze Skarżącymi, iż z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek mężczyzny i kobiety”.

Oznacza to, że Konstytucja nie ogranicza związku małżeńskiego do związku kobiety i mężczyzny. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jednak coś jeszcze, co jest kluczowe dla sprawy: otóż brak odpowiedniego ustawodawstwa uniemożliwia transkrypcję aktu małżeństwa Jakuba i Dawida.

Według sądu: „(…) treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana. Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu”

Prawnik reprezentujący mężczyzn zapowiedział, że wniesie odwołanie od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawnik uważa że:

„(…) że definicja małżeństwa w polskim prawie pochodzi z 1964 roku, a bieżące orzecznictwo powinno uwzględniać zmieniający się kontekst społeczny, oraz odnieść się do zasady ochrony godności człowieka”.

Taki wyrok stanowi bez wątpienia przełom i może w przyszłości otwierać drogę do zmian ustawodawczych, które będą wychodziły na przeciw postulatom pełnego uznania praw homoseksualistów w Polsce.

Źródło: Strajk.eu

Fot. Pixabay

ZOBACZ TEŻ: https://wsieci24.pl/kobieta-pod-radomiem-utknela-w-bagnie-co-tam-robila-w-nocy/

 

 Komentarze