Konstytucjonalista ostro krytykuje najnowsze obostrzenia. Są niezgodne z Konstytucją?

Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu i konstytucjonalista prof. Marek Chmaj skrytykował najnowsze obostrzenia. Odniósł się on przede wszystkim do zakazu przemieszczania się w sylwestrową noc. Zarzucił temu ograniczeniu, iż jest niezgodne z Konstytucją.

 

W czwartkowe popołudnie wprowadzone zostały przez rząd nowe obostrzenia. Zamknięto od 28 grudnia do 17 stycznia galerie handlowe, restauracje, hotele oraz stoki narciarskie. Wprowadzono również zakaz przemieszczania się w sylwestrową noc. Miałby on obowiązywać od 19 do 6 rano. W tym czasie panować będzie godzina policyjna.

 

Szczególnie to ostatnie ograniczenie wyjątkowo nie spodobało się konstytucjonaliście prof. Markowi Chmajowi. Uznał on to obostrzenie za niezgodne z Konstytucją powołując się na artykuł 52 Konstytucji RP. „Każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ust. 3 tego artykułu zastrzeżono, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Z kolei w art. 31 ust. 3 podkreślono, że ograniczenia w zakresie korzystania z wolności konstytucyjnych nie mogą naruszać istoty tych wolności” – napisał na swoim Facebooku Marek Chmaj.

 

Konstytucjonalista wyjaśnił również, że zakaz przemieszczania się w grę wchodzić może tylko w wypadku stanu klęski żywiołowej. „Niezależnie od tego, czy godzina policyjna będzie wprowadzona w drodze ustawy czy rozporządzenia, akt taki będzie rażąco niezgodny z Konstytucją (chyba, że będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej) – napisał Chmaj.

 

Źródło: Radio Zet

Foto: Pixabay

Komentarze