Oto znaczenia najpopularniejszych męskich imion. Warto to wiedzieć

najpopularniejszych, imion

Maksymilian – to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa maximus (największy) oraz Aemilius czyli nazwy znanego rzymskiego rodu Emiliuszy. Imię to oznacza największego z Emiliuszów.

Komentarze