Jak objawia się stalking? I jak sobie z nim radzić?

Stalking zyskuje na sile i jego skala stale rośnie. W 2012 roku takich postępowań było niecałe 4,5 tysiąca, a w 2017 r. już ponad 8 tysięcy.

Czym jednak dokładnie jest stalking i jak sobie z nim poradzić?

 

Co to jest stalking?

Stalking to z angielskiego „podchody”, „skradanie się”. Oznacza obsesyjne naprzykrzanie się innej osobie.

W polskim prawie zapisany jest jako przestępstwo z art. 190a kodeksu karnego:

 

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

>>>Korzystasz z BLIK’a? Uważaj na TO oszustwo!

 

Czym objawia się stalking?

Formy stalkingu to:

 

 • natrętne telefony (nawet do kilkunastu, kilkudziesięciu dziennie)
 • sms-y – pełne miłości czy adoracji, ale też wulgarne czy zawierające groźby
 • natrętne maile – powtarzające się maile, wysłanie znacznej ilości wiadomości
 • nachodzenie w domu, śledzenie, obserwowanie
 • przemoc, niszczenie mienia osoby prześladowanej
 • natrętne a niechciane obdarowywanie prezentami

 

Jak sobie radzić ze stalkingiem?

Stalking jest bardzo trudny do zwalczenia, gdyż oprawca nie panuje nad sobą. Jego działania mają charakter obsesyjny. Aby ukrócić działania stalkera należy:

 

 • poinformować o naszej woli – osoba, która nas prześladuje musi dostać wyraźną informację, że sobie tego nie życzymy, nie chcemy mieć z nią kontaktu, rozmawiać itp.
 • warto to oświadczenie mieć to udokumentowane np. w sms czy mailu
 • powinniśmy dokumentować działania stalkera – zachować maile czy sms-y, wykonać zdjęcia jeśli coś zniszczył, nagrywać rozmowy itp.
 • jeśli stalker jest agresywny lub niszczy mienie – poinformuj o sprawie bliskich i sąsiadów, w razie potrzeby łatwiej uzyskasz ich pomoc
 • nie wchodzić w kontakt ze stalkerem – ignoruj maile, sms-y, ignoruj także inne zachowania, o ile nie stanowią one zagrożenia dla Ciebie

 

Zgłoszenie przestępstwa

Jeśli te kroki nie pomagają należy skontaktować się z Policją lub złożyć do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (najlepiej pisemnie)

W takim zawiadomieniu powinny znaleźć się: dane osobowe naszego oprawcy (lub inne informacje umożliwiające jego identyfikację), opis sytuacji nękania, określenie czasu, jak długo jesteśmy nękani (stalking to uporczywe nękanie), inne dane np. numer telefonu stalkera czy mail, zgromadzone dokumenty (nagrania, maile)

Pamiętajmy, że ściganie przestępstwa stalkingu odbywa się wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego.

W przypadku udowodnienia przestępstwa możemy uzyskać zakaz kontaktowania się czy zakaz zbliżania dla stalekra. W poważniejszych przypadkach grozi mu więzienie.

 

>>>Julka Wróblewska pochwaliła się chłopakiem! Niestety…

 

 

fot. pixabayKomentarze