Stanowisko firmy Canpol w sprawie smoczków kauczukowych – nie ma niebezpieczeństwa dla dzieci!

W związku z informacjami dotyczącymi niebezpiecznych substancji w smoczkach kauczukowych firmy Canpol otrzymaliśmy oficjalne stanowisko firmy w tej sprawie.

 

Zgodnie z nim i badaniami, na które powołuje się producent smoczków i firma Canpol nie było i nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia maluchów.

 

„Firma przebadała próbki wspomnianej partii przed dostarczeniem ich do Canpol, a wyniki badań przeprowadzonych przez międzynarodowy instytut badawczy SGS, będący światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji, nie wykazały najmniejszych odstępstw od normy. Producent po otrzymaniu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, zadeklarował pełną współpracę i natychmiast zlecił ponowne badania próbek referencyjnych, których wyniki będą dostępne w przyszłym tygodniu.”

 

– czytamy w stanowisku firmy.

 

Jednocześnie Canpol informuje, że firma Intertek, która przeprowadziła badania, które następnie otrzymał Główny Inspektorat Sanitarny zostało wykonane niezgodnie z obowiązującymi normami:

 

„Według oficjalnego stanowiska Intertek otrzymanego dnia 22 listopada 2017 r., firma nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia badania według obowiązujących norm – co praktycznie wyklucza uzyskanie prawidłowego wyniku.”

 

Mimo to firma wycofała trzy partie smoczków, których dotyczyły wątpliwości oferując ich wymianę lub zwrot pieniędzy. Zarazem nie wyklucza podjęcia kroków prawnych wobec firmy Intertek, która wykonała badania niespełniające wymaganych standardów.

 

Jak zapewniają przedstawiciele firmy: „wszystkie pozostałe dostępne na dzień dzisiejszy wyniki badań wskazują na zgodność z obowiązującymi normami”.

Komentarze