Wieczyste użytkowanie przejdzie we własność

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada likwidację użytkowania wieczystego. Zmiany mają dotyczyć wszystkich osób posiadających lokale w budynkach wielorodzinnych.

Jak informuje portal dziennik.pl, 1 stycznia 2017 roku mieszkańcy bloków stojących na ziemi nienależącej do nich mogą stać się jej właścicielami, ale prawdopodobnie będą musieli zapłacić za przekształcenie gruntu. Jednocześnie zniknie konieczność wnoszenia corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

– Dziś, aby wystąpić o przekształcenie we własność, potrzebna jest zgoda mieszkańców posiadających ponad połowę udziałów w nieruchomości. A jej uzyskanie nie jest wcale proste. Szczególnie w przypadku nowych wspólnot, w których udział deweloperski jest znaczny – powiedziała radca prawny Agnieszka Stec-Bielak.

Inicjatywa resortu ma to znacznie skrócić.

– Zakłada się przekształcenie z mocy ustawy wszystkich udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności gruntu. Pod warunkiem jednak, że nieruchomość została zbudowana i oddana na cele mieszkaniowe – potwierdza resort infrastruktury i budownictwa.

BRKomentarze