ZUS zapowiada waloryzację świadczeń. Co czeka seniorów?

Marzec jest czasem ważnych korekt w sferze świadczeń społecznych. Tym razem Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zapowiada kolejną waloryzację, która nie obejmie jedynie emerytur i rent.

 

Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, informuje, że podwyżki dotyczą również dodatków i świadczeń pieniężnych dla seniorów. Które dokładnie świadczenia zostaną podniesione? Warto już teraz przyjrzeć się temu zagadnieniu.

 

Corocznie w marcu ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Tym razem waloryzację określono procentowo, a jej ostateczne wskaźniki zostały ogłoszone w Monitorze Polskim dnia 12 lutego. Jak informuje ZUS, procentowa waloryzacja wyniesie 12,12%.

 

Co z mandatem Moniki Pawłowskiej? Członkowie PiS postawili sprawę jasno

 

Skutkiem tego najniższe emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Natomiast renta z uwagi na częściową niezdolność do pracy od 1 marca 2024 roku wyniesie 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł zostanie podniesiona renta socjalna.

 

Warto również zaznaczyć, że wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego, która wyniesie 2 419,33 zł. Ponadto, zwiększeniu ulegnie także wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy obchodzić będą swoje setne urodziny po 29 lutego tego roku. Paweł Żebrowski z ZUS podaje, że od 1 marca świadczenie honorowe wyniesie 6 246,13 zł.

 

Nie tylko emerytury i renty zostaną podniesione, również dodatki oraz inne świadczenia pieniężne obejmie waloryzacja. Dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, a dodatek za tajne nauczanie z 294,39 zł do 330,07 zł. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznawanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji zostanie podniesiony z 441,59 zł do 495,11 zł, natomiast ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

 

Co istotne, waloryzacja poszczególnych świadczeń nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów w ZUS. Oznacza to, że osoby uprawnione mogą spodziewać się zwiększonych kwot świadczeń już od marca.

 

Źródło: o2.pl

Tomasz Komenda nie żyje! Zabił go system?

Komentarze