Jest ZMIANA ws. obowiązku noszenia MASECZEK i przyłbic! Ostatecznie…

Pilna zmiana ws. obowiązku noszenia maseczek i przyłbic. Sprawę komentuje wiceszef resortu zdrowia.

-Z uwagi na fakt, że obserwujemy coraz częstsze lekceważenie obowiązku zasłaniania nosa i ust, co może skutkować nowymi zakażeniami, zdecydowaliśmy, że od soboty z obowiązku zakrywania nosa i ust w sklepach, urzędach czy transporcie zwalniają ściśle określone w rozporządzeniu wskazania – powiedział  Janusz Cieszyński.

Dziś wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Sprawę skomentował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak powiedział rozporządzenie zmieniono względem pierwotnej wersji. Zapisy w nim zawarte zaczną obowiązywać już od soboty.

– Z uwagi na fakt, że obserwujemy coraz częstsze lekceważenie obowiązku zasłaniania nosa i ust, co może skutkować nowymi zakażeniami, oraz biorąc pod uwagę opinie lekarzy, którzy nie widzą istotnych przeciwwskazań do noszenia masek, zdecydowaliśmy się, że od soboty z obowiązku zakrywania nosa i ust w sklepach, urzędach czy transporcie zwalniają ściśle określone w rozporządzeniu wskazania. Poza nimi obowiązek zasłaniania twarzy jest powszechny – mówił Cieszyński.

Wcześniej zakładano, że przepis zadzie obowiązywać od 1 września. Jednak aktualnie zakrywanie ust i nosa zacznie obowiązywać od 8 sierpnia. Jeśli nie wybierzemy maseczki, to należy założyć przyłbicę lub wykorzystać część odzieży.

Wyłączenia od tego przepisu będą obejmowały osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. Ponadto zakrywać ust i nosa nie muszą osoby z trudnościami  w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.Komentarze