zodiaku, rozwodzą, mężowie

Mężczyźni o tych znakach zodiaku to najgorsi mężowie. Nie ma z nimi łatwego życia

WODNIK – nie potrafi ukryć swoich emocji. Większość swoich niepowodzeń zrzuca na swoją partnerkę oraz często na niej odreagowuje porażki życiowe. Życie obok niego może być bardzo trudne.

Komentarze