MOŻESZ już pobierać te dwa świadczenia na dziecko! Miesięcznie dostaniesz nawet…

Możesz już pobierać te dwa świadczenia na dziecko. Miesięcznie można dostać nawet 400zł.

Nadchodzą spore zmiany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że gmina nie może odmówić przyznania dodatku do zasiłku za opiekę nad dzieckiem na urlopie wychowawczym tylko dlatego, że matka pobierała go wcześniej przez 24 miesiące z uwagi na zajmowanie się starszym dzieckiem. Od teraz nie będzie mógł być to jedyny powód nieprzyznania świadczenia. Miesięcznie można dostać nawet 400zł dodatku.

 

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim rozpatrywał skargę pewnej kobiety. Zgłosiła się ona do urzędu 7 stycznia 2019 r. i zwróciła się o przyznanie jej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego. Gmina odmówiła jednak wypłacenia świadczenia. Uzasadnieniem nieprzyznania dodatku było to, że kobieta od stycznia zeszłego roku była na urlopie wychowawczym, który został jej udzielony przez pracodawcę w ramach opieki nad starszym dzieckiem.

Z racji tego, że kobieta wykorzystała już 24 miesiące uzyskiwania dodatku gmina ustaliła, że nie przysługiwał on jej na kolejne 2 lata. To spowodowałoby wypłacanie go przez 48 miesięcy z rzędu.

“Samorząd powołał się przy tym na art. 10 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Zgodnie z nim dodatek przysługuje rodzicowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące (choć może on być wydłużony do 36 miesięcy, jeśli sprawowana jest opieka nad wieloraczkami, lub 72 miesięcy, gdy potomek jest niepełnosprawny)”poinformował Dziennik Gazeta Prawna

 

Kobieta zdecydowała się złożyć odwołanie od decyzji gminy, jednak została ona utrzymana na przez SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Następnie wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zarzuciła organom wadliwą interpretację przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Sąd przyznał rację kobiecie i w związku z tym uchylił wydane przez nie decyzje.

 

źródło: dziennik gazeta prawna, biznes info

fot. pixabayKomentarze