Polska 6 krajem w Europie pod względem ludności

Pod względem liczby ludności Polska jest na 6. miejscu w Unii Europejskiej i 34. na świecie. Na koniec grudnia 2015 roku, było nas 38 mln 437 tysięcy – podał Główny Urząd Statystyczny.

W 2015 roku na 100 Polaków przypadało 107 Polek. Według wyliczeń Urzędu, przeciętnie Polka żyje 81,6 lat, Polak – 73,6 lat.

W 2015 roku, w Polsce urodziło się 369,3 tys. dzieci, jednak w tym czasie zmarło o 25,6 tys. osób więcej niż się urodziło. Dla porównania w 2014 roku było to 1,3 tys. w 2013 roku 17,7 tys.

Jak podał GUS, dzietność Polek wynosi 1,29. W omawianym roku zawarto 188,8 tys. małżeństw, z czego 67 tys. małżeństw zakończyło się w tym czasie rozwodem.

Na 1 kilometrze kwadratowym powierzchni średnio mieszkają 123 osoby; w miastach około 1062, na terenach wiejskich 53. Najbardziej ludnym województwem jest Małopolskie liczy 222 osoby na kilometr kwadratowy; najmniej ludne jest Podlaskie – 59 osób na kilometr kwadratowy powierzchni.

Katarzyna BKomentarze