Rosną rezerwy finansowe Polski!

Oficjalne rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej wynoszą niespełna 100 miliardów euro – wynika z informacji Narodowego Banku Polskiego.

W ujęciu rocznym jest to wzrost o 6,2 procent a w ujęciu miesięcznym o 2,2 procent. Liczone w złotych, aktywa rezerwowe Polski wyniosły w czerwcu 438,9 miliardów złotych wobec 425,25 miliardów miesiąc wcześniej i 391,74 miliardów rok wcześniej.

Zadaniem NBP jest zarządzanie rezerwami dewizowymi i dbanie o maksymalizację ich zyskowności. Priorytetem jest jednak bezpieczeństwo rezerw i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności. W efekcie, NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Mowa tutaj o rządowych papierach wartościowych oraz papierach emitowanych przez instytucje międzynarodowe i agencje rządowe. Tylko niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat bankowych oraz w złocie.

 

BRKomentarze