TEN składnik szczepionki przeciw COVID-19 wzbudził uwagę ekspertów! Co może powodować?

Komisja Europejska zatwierdziła pierwszą szczepionkę przeciwko COVID-19 w Unii Europejskiej. Jeden składnik zwrócił uwagę ekspertów.

Szczepionka otrzymała nazwę  COMIRNATY® (znana również jako BNT162b2). Już wcześniej została zatwierdzona i rozpoczęto jej stosowanie w Wielkiej Brytanii.

Jak mówi dr Ewa Augustynowicz z Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP oraz przewodnicząca zespołu ds. Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia we wszystkich krajach przed dopuszczeniem szczepionki na rynek weryfikowane jest jej bezpieczeństwo oraz zatwierdza się charakterystykę produktu leczniczego dla lekarza i ulotkę dla pacjenta. Na terenie UE kwestie te są opracowane i udostępnione przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Co to jest składnik PEG?

Zgodnie z informacjami, które zawarto w ulotce w składzie preparatu poza mRNA koronawirusa, znajdziemy także :

ALC-0315 = (4-hydroksybutylo) azanodiylo) bis (heksano-6,1-diylo) bis (2-heksylodekanian)

ALC-0159 = 2 – [(glikol polietylenowy) -2000] -N, N-ditetradecyloacetamid

glikol polietylenowy / makrogol (PEG) jako część ALC-0159

1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina

cholesterol

chlorek potasu

dwuwodorofosforan potasu

chlorek sodu

dwuwodny wodorofosforan disodu

sacharoza

woda do wstrzykiwań

Według ekspertów składnikiem, który może powodować reakcje alergiczne jest PEG – glikol polietylenowy.

– Od razu powiem, że nie jest czip To glikol polietylenowy. Jest składnikiem, który jest szeroko stosowany zarówno w preparatach kosmetycznych, jak i w leczniczych. Przykładowo – te cząsteczki są od wielu lat wykorzystywane w preparatach interferonu (preparaty wykorzystywane głównie w leczeniu stwardnienia rozsianego – przyp. red.), dzięki czemu lek aktywny jest bardziej skuteczny i stosowany w większych odstępach czasu. PEG może powodować reakcje uczuleniowe, jednak zdarza się to dosyć rzadko i nie powinno stanowić istotnego problemu – tłumaczy ekspert.Komentarze