UW szuka doktoranta z 6 językami. Za 1 tys. zł

Ogłoszenie dotyczy kandydatów na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunek historia lub archeologia. Wymagana jest znajomość 6 języków obcych, w tym greki, łaciny.

Kandydat ma być aktualnym uczestnikiem studiów doktoranckich. Oprócz łaciny i grecki ma znać w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie angielski, francuski, niemiecki i włoski. Musi posiadać też warsztat epigraficzny. Dodatkowym atutem jest podstawowa znajomość prawa rzymskiego. Do zadań doktoranta należy kwerenda wśród źródeł inskrypcyjnych, analiza zebranych danych, a także udział w konferencjach naukowych i pisanie artykułów do specjalistycznych czasopism. Istnieje możliwość wzięcia udziału w 3 wyjazdach studyjnych.

Zatrudnienie na 36 miesięcy, w formie umowy cywilno-prawnej wynosi 1 tys. zł.

Źródło: kresy.pl

DZKomentarze