750 000 kary dla ORLENU! Ciekawe, za co!

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na PKN Orlen 750 000 zł kary za niedopełnienie obowiązku informacyjnego – poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

 

„Nieprawidłowość dotyczyła nieprzekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o wynikach przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Grupy Orlen Lietuva, powstałej najpóźniej w dniu 14 lipca 2014 roku, skutkujących koniecznością dokonania odpisów aktualizujących, które miały istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta za I półrocze 2014 roku” – napisano w komunikacie.

 

Według komisji Orlen wykazał utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 5,042 mld zł, przy czym sam odpis aktualizujący wartość aktywów rafineryjnych grupy Orlen Lietuva wyniósł 4,187 mld zł.

 

„Komisja zwraca uwagę emitentów, że jeśli spółka posiada informację o konieczności dokonania odpisów aktualizujących, to nie może zaskakiwać uczestników rynku tą informacją przekazując ją dopiero w dniu publikacji sprawozdania finansowego, jeśli informacja ta spełnia kryteria informacji poufnej” – poinformowała KNF.

 

Brak informacji o konieczności dokonania odpisów w znacznej wysokości, mających istotny wpływ na wynik finansowy powodował, iż uczestnicy rynku kapitałowego pozbawieni byli ważnej informacji dotyczącej spółki publicznej.

 

źródła: PAP

fot.: pixabay /orlen.pl

KGKomentarze