NIK: Budowa autostrad niszczy drogi lokalne

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że obecnie drogi lokalne nie są odpowiednio chronione przy budowie dróg krajowych.

Do kontraktów z wykonawcami został wprowadzony obowiązek zawierania umów z samorządami w celu ochrony i naprawy zniszczonych dróg lokalnych. Wykonawcy na mocy tych zapisów są zobowiązani do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu technicznego oraz naprawy uszkodzonych dróg samorządowych. Powinni także zapewnić środki na te cele. Jednak wywiązywanie się wykonawców z tego obowiązku nie było nadzorowane przez GDDKiA. Kontrole w tym zakresie zostały wprowadzone dopiero w 2016 roku.

Samorządy natomiast nie były świadome, że mają takie narzędzie do ochrony swoich interesów, zabrakło bowiem odpowiedniej polityki informacyjnej. Zdaniem NIK-u, szczegóły tych planów poznawały dopiero w momencie rozpoczęcia prac.

W zawiązku z tym Najwyższa Izba Kontroli apeluje do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zwiększenie kontroli kontraktów w zakresie ochrony dróg lokalnych. Zdaniem Izby, inspekcja jest konieczna także ze strony Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Komendanta Głównego Policji. Kontrole powinni prowadzić także sami zarządcy dróg samorządowych. Ich zadaniem jest także lepsza dokumentacja przeglądów stanu technicznego dróg.

Katarzyna B.Komentarze