Polska wchodzi w SPÓR między Rosję i Ukrainę!

Szef MSZ Witold Waszczykowski interweniuje w sprawy Rosji i Ukrainy, wzywa do  zaprzestania agresji.

Polska staje w obronie Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wzywa Rosję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie. Postuluje o zwrot zagarniętych ziem i powrotu do współpracy z Ukrainą i całą Europą. 

 

Minister na ostatniej wspólnej konferencji prasowej oświadczył, że Polska popiera europejskie aspiracje Ukrainy i pokojowe rozwiązanie konfliktu wszczętego na Ukrainie przez Rosję, zapewniając jednoczesne wsparcie Ukrainie: ,,Ukraina nie jest sama, nie pozostaje sama w świetle konfliktu, jaki wytoczyła przeciwko Ukrainie Rosja”.

 

„Tam w Kijowie, jak i tu w Warszawie, jeszcze raz wzywamy Rosję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie, do zwrotu zagarniętych ziem i powrotu do współpracy z Ukrainą i całą Europą na zasadach prawa międzynarodowego i wszystkich kwestii międzynarodowych, które do tej pory, po zakończeniu zimnej wojny chcieliśmy wspólnie z Rosją wypracować” – podkreślił  minister.

 

Na konferencji poruszono również temat ostatnich zniszczeń polskich pomników na Ukrainie. Skutkiem tej rozmowy będzie współpraca w tworzeniu systemu monitoringowego, co pozwoli uniknąć podobnych aktów wandalizmu.

źródło: PAP

 Komentarze