Polski obiekt przyrodniczy trafi na listę UNESCO? Wiemy który!

 

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) chcą wpisać Wąwóz Kraków w Dolinie Kościeliskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ponieważ wspólną cechą wszystkich przyrodniczych obiektów proponowanych na listę UNESCO jest mezozoiczne pochodzenie tworzących je wapiennych skał, a także zjawiska krasowe.

Jak mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z TPN

„Wąwóz Kraków najlepiej pasuje do projektu dolin mezozoicznych pod względem geologicznym. Występują tu niezwykle cenne formy krasowe, skały z których zbudowany jest cały wąwóz”

Wniosek wpisu na listę UNESCO jest pilotowany przez stronę słowacką. Obecnie trwają przewidziane do końca marca konsultacje społeczne. Jest to ostatni etap przed formalnym złożeniem wniosku, który ma trafić do komitetu UNESCO jeszcze w tym półroczu. Ostatecznie to komitet zdecyduje o wpisie Wąwozu Kraków i pozostałych dolin na listę.

Sam wpis na listę ma znaczenie prestiżowe dla Tatrzańskiego Parku Narodowego, a jedynym do tej pory polskim obiektem przyrodniczym na liście jest Puszcza Białowieska.

„Tatry nie są aż tak rozpoznawalne na świecie jak Puszcza Białowieska, ale z pewnością wpis na listę przyczyniłby się do ich popularyzacji. Wpis na listę ma też walor edukacyjny. UNESCO nie wprowadzi nam jakichś dodatkowych obostrzeń, ponieważ i tak Wąwóz Kraków to teren rezerwatu przyrody ściśle chronionego” – wyjaśnił Zwijacz-Kozica.

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisywane są wyłącznie miejsca i obiekty o wyjątkowej wartości dla ludzkości.

Wąwóz Kraków to odnoga Doliny Kościeliskiej o długości blisko 3 km, tylko w części dostępny dla turystów. W skalnych ścianach wąwozu gniazduje m.in. sokół wędrowny, a kozica znajduje tu schronienie w czasie wiosennych wykotów i śnieżnych zim. Wąwóz zamieszkuje także blisko 20 gatunków nietoperzy. Bytuje tu także niedźwiedź brunatny oraz wilk.(PAP)

fot. WikipediaKomentarze