Czy dostaniesz ponowne POSTOJOWE? Jest oficjalna odpowiedź!

Czy dostaniesz ponowne postojowe? Jest oficjalna odpowiedź! Teraz wszystko jest już jasne!

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pytanie od pracownika pubu w Rzeszowie.

Zobacz także: Doda pokazała zdjęcia z SZUFLADY! Tego NIKT się nie spodziewał!

–  Czy jako osoba świadcząca pracę na umowę zlecenie mogę kolejny raz otrzymać świadczenie postojowe (raz już miałem wypłacane przez 3 miesiące od kwietnia 2020 r.) i w jakiej wysokości? – zapytał.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się „specustawie covidowej” (z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.)  i w jej nowelizacji z 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2255).

Od 15 stycznia osoby mające umowy cywilnoprawne (np. umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną, umowę o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

Wniosek składamy drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS.

Fot. Pixabay

O dodatkowe świadczenie postojowe mogą się starać osoby, które mają przychód z:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Warunek jest jednak taki, że przychód istnieje z umowy zawartej do 15 grudnia 2020 r., a dana osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna.

Dodatkowo przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym złożymy wniosek, musi wynieść 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatkowe świadczenie postojowe jest jednorazowe i wynosi 2080 zł.

– Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów – podkreśla RPO.

Zobacz także: Ewa Wachowicz zdradziła fanom, że… Zewsząd posypały się GRATULACJE!

Wniosek można złożyć od 15 stycznia 2021 r. do 3 miesięcy od miesiąca, w którym stan epidemii zostanie zniesiony.

Fot. Pixabay

Źródło: RPOKomentarze