Rodzice mają WĄTPLIWOŚCI w sprawie zasiłku opiekuńczego! Czy przepisy są NIEJASNE?

Rodzice mają wątpliwości w sprawie zasiłku opiekuńczego? Czy przepisy prawa są niejasne?

Ojciec chce otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat ośmiu. Sprawuje nad nim opiekę naprzemienną. Czy pieniądze mu się należą? Co na to przepisy?

Podstawą do wypłaty jest art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zobacz także: Jest WAŻNA decyzja rządu! Chodzi o nasze DANE!

– Instytucja opieki naprzemiennej nie została wprost zdefiniowana w ustawie i jej znaczenie należy rekonstruować z orzeczeń sądów i piśmiennictwa doktryny. Na gruncie orzeczeń wydawanych w związku z ustawą o z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli 500+, wolno przyjąć, że fakt opieki naprzemiennej może wynikać z orzeczenia sądu, jednakże może wynikać również z faktycznego równego podziału opieki nad dzieckiem rodziców. Opieka naprzemienna może wynikać również z ugody zawartej przed sądem – tłumaczy biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prawodawca nie uregulował tej kwestii, więc wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego może różnić się w zależności od danego organu, który o tym decyduje.

Pamiętajmy jednak, że jeśli nie zgadzamy się z decyzją, możemy zawsze się od niej odwołać.

Zobacz także: UWAŻAJ na TĘ zabawkę! Jest SZALENIE groźna!

Fot. Pixabay

Źródło: RPOKomentarze