ZUS nie wie co zrobić z tymi pieniędzmi

Mowa o anonimowych składkach emerytalnych Polaków, po które nikt się nie zgłasza. Jak pisze „Gazeta Wyborcza”:

„Z prognoz Ministerstwa Pracy wynika, że nasze emerytury w najbliższych latach będą niskie (…) Nie ma już dopłat z budżetu państwa. Nasze świadczenia zależeć będą już tylko od tego, ile w ciągu lat pracy sami sobie uzbieramy. Tymczasem ZUS wyliczył, że od reformy emerytalnej z 1999 r. wpłynęło do niego 39 mln złotych, które nie wiadomo, do kogo należą”.

 

Wynika to z faktu, że wiele przelewów dla ZUS – zwłaszcza na początku reformy emerytalnej – dokonano z błędami. „Bez numeru NIP, PESEL czy REGON, a także imienia i nazwiska, nie ma zaś szans na identyfikację płatnika”.

 

Jeśli ktoś się upomni o źle przelane pieniądze i udowodni, że ma do nich prawo, zostaną one przesłane na jego konto w ZUS-ie oraz OFE. „Jeśli nie, pieniądze przepadają” – czytamy w artykule. Skąd biorą się błędy? „Płatnicy często przestawiają cyfry w numerze konta albo przekazują wpłaty z podaniem numeru dowodu osobistego zamiast NIP i PESEL” – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz z warszawskiej centrali ZUS-u.

 

„W 2014 r. takich niezidentyfikowanych pieniędzy przyszło 159,t tys. zł, w 2015 r. – 222,6 tys. złotych, a w 2016 r. już 331,7 tys. zł. Przez pierwsze trzy miesiące 2017 r. było to 70,7 tys. zł”. Tymczasem nieodzyskany przez nas 1 tys. zł składek oznacza o blisko 8 zł niższą emeryturę – wyliczył Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych na AGH w Krakowie. „Jeżeli Zakład nie dopisał do konta 5 tys. składek, emerytura będzie niższa o 40 zł miesięcznie”.

 

PAP
kdKomentarze