Ale skandal! TEN bank zmieniał umowy bez wiedzy klienta!

Ten bank samowolnie zmieniał ważne warunki umów o kredyt hipoteczny. Prezes UOKiK nałożył na niego karę w wysokości 1,2 mln zł!

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał już decyzję w sprawie Raiffeisen Bank International. Ten bank w 2016 r. wprowadził arbitralnie nowe sposoby wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych, odsyłając klientów do serwisu Reuters oraz dodając „Indeks Marżowy Banku”.

– Zasady wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut, od których zależy wielkość zadłużenia i wysokość poszczególnych rat płaconych przez kredytobiorców, to bardzo ważny element umowy o kredyt hipoteczny. Takich postanowień nie wolno jednostronnie zmieniać w umowach zawieranych na czas oznaczony, w których dochodzi do zadłużenia się konsumentów. Konsumenci, którzy nie zgadzali się na zmiany, mogli teoretycznie wypowiedzieć umowy, ale oznaczałoby to konieczność dokonania natychmiastowej spłaty całego zadłużenia. Wybór więc był fikcyjny, a bank wykorzystał swoją silniejszą pozycję, żeby narzucić swoje warunki – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Fot. Pixabay

Istotne warunki w umowach na czas oznaczonych, przy których konsumenci mogą się zadłużyć, można zmienić tylko na skutek dobrowolnego porozumienia banku i klienta.

Raiffeisen Bank International powoływał się na jednostronne doprecyzowanie postanowień regulaminów przed sądami powszechnymi, w tzw. sporach z frankowiczami. Te postanowienia zostały jednak już wcześniej uznane za niedozwolone.

Raiffeisen Bank International otrzymał karę w wysokości ponad 1,2 mln zł (1 224 498 zł).

Po uprawomocnieniu się decyzji bank musi poinformować konsumentów o ustaleniach UOKiK i ich skutkach.

Warto wspomnieć o innym postanowieniu prezesa UOKiK. Dotyczy firmy, która oszukiwała ludzi, głównie starszych. Jej przedstawiciele prezentowali zmyślony pretekst spotkania, nieistniejace nagrody i rzekome promocje. Teraz otrzymali olbrzymią karę!

Zobacz także: Była w aucie z małym dzieckiem. Nagle zdarzyło się coś przerażającego!

Fot. Pixabay



Komentarze