Przyjęcie nowelizacji o sądownictwie – Co oznacza to w praktyce? ,,Ustawy niszczą niezależność sądów”

Opozycja w Senacie próbowała zablokować przyjęcie ustawy o sądownictwie i KRS – Sejm przegłosował w ekspresowym tempie ustawę o KRS, przez co trafiła ona do Senatu, który przyjął nowelizacje ustaw o sądownictwie. 

Continue reading „Przyjęcie nowelizacji o sądownictwie – Co oznacza to w praktyce? ,,Ustawy niszczą niezależność sądów””

UWAGA kierowcy! Zmiany w Kodeksie karnym. Prezydent zaostrzył kary

Nowelizacja Kodeksu karnego, którą podpisał prezydent Andrzej Duda przewiduje szereg zaostrzonych kar za przestępstwa w ruchu drogowym.

 

„Uchwalona 23 marca ustawa ma na celu wprowadzenie nowych unormowań, które mają doprowadzić do surowszego i przede wszystkim bardziej skutecznego ścigania i karania kierowców łamiących uporczywie przepisy ruchu drogowego”.

 

Według nowelizacji, kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafiałby do więzienia minimum na 2 lata. Obecnie jest to co najmniej 9 miesięcy. Kara nie będzie mogła być zawieszana.

 

Świadoma ucieczka przed pościgiem policji będzie przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Na chwilę obecną jest wykroczeniem, za które grozi grzywna i kara do 30 dni aresztu. Skazując za to kierowcę, sąd będzie orzekał wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Kierowca, który prowadziłby pojazd mimo orzeczonego przez sąd zakazu, trafi do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności do 3 lat.

 

Kierowca, który prowadziłby pojazd mimo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obecnie taki zakaz jest stosowany – według MS – bardzo rzadko. Resort zaznaczał, że w 2015 r. spośród prawie 1,4 tys. osób skazanych za jazdę bez uprawnień odebranych administracyjnie, zaledwie wobec czterech orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Wykroczenia w komunikacji mają się przedawniać po trzech latach od chwili popełnienia czynu, a nie – jak obecnie – po dwóch. Zmianę uzasadniono zbyt wieloma sprawami, które dziś się przedawniają. W 2015 r. przedawniło się ponad 1 tys. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Inny z przepisów nowelizacji zakłada, że sądy, wydając wyroki w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będą musiały zostać poinformowane o wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowców znajdujących się w centralnej ewidencji kierowców oraz w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe, prowadzonej przez policję. Obecnie sądy, orzekając w sprawie przestępstw drogowych, nie wiedzą, czy podsądny popełniał wcześniej wykroczenia drogowe.

 

Ponadto zostały zharmonizowane przepisy o poddawaniu kierujących badaniom na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, a także uporządkowane kwestie związane z dystrybucją bloczków mandatowych.

 

Prezydent podpisał ustawę w sobotę. Większość nowelizacji wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PAP
kd

Nie płacisz alimentów? Pójdziesz do więzienia!

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia. W czwartkowym głosowaniu za zmianami było 430 posłów, przeciw był jeden, zaś pięć osób wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wskazywał, że obecnie około miliona dzieci nie otrzymuje alimentów, a skuteczność egzekucji komorniczych w takich sprawach jest jedna z najniższych w Europie. Liczba dłużników alimentacyjnych przekracza 270 tys. osób, a łączny dług wynosi co najmniej dziewięć mld zł.

Zgodnie z nowelizacją, osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie „równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych” ma grozić do roku więzienia. Wyższa kara – do dwóch lat więzienia – ma grozić osobie, która nie płacąc alimentów, naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Zgodnie ze zmianą, dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości. MS przekonuje, że norma karna nie będzie dotyczyła sytuacji, w których obiektywnie, ponad wszelką wątpliwość, rodzic nie jest w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego – od takich przypadków jest Fundusz Alimentacyjny.

PAP

Sejm: Sprawdzian szóstoklasisty zlikwidowany

Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty. Jedną z jej głównych założeń jest likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty. 

O chęci likwidacji sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej poinformowała minister edukacji, Anna Zalewska, na początku tego roku. Mówiła, że egzamin nie decydował o niczym szczególnym.

– Egzamin po szóstej klasie był wynikiem różnego rodzaju projektów europejskich, a szczególnie jednego, który właśnie się skończył. Mamy więc możliwość doprecyzowania swoich założeń programowych, w których stwierdzamy, że będziemy rezygnować na tych wstępnych etapach z testowania – mówiła szefowa resortu edukacji.

Teraz nowelizacja ustawy o systemie oświaty została przegłosowana przez Sejm głosami 265 posłów. 172 było przeciw a 3 się wstrzymało. Projekt ma teraz trafić do Senatu. Oprócz likwidacji sprawdzianu szóstoklasisty, nowelizacja wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące odwołania od wyników matur.

Źr.: Telewizja Republika, wMeritum.pl

MC

Rząd chce minimalnej stawki godzinowej dla umów-zleceń i samozatrudnionych

Projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje 12 złotych brutto za godzinę pracy dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie bądź samozatrudnionych.

Jak informuje portal pb.pl, obecnie płaca minimalna dotyczy tylko osób zatrudnionych na etat. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – autor nowelizacji o mininimalnym wynagrodzeniu tłumaczy, że przede wszystkim ma to przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i wprowadzić ochronę osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Warto dodać, że od l stycznia 2018 roku, wysokość minimalnej stawki godzinowej ma być corocznie waloryzowana. Za wypłacanie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny od l tysiąca złotych do 30 tysięcy złotych.

To kolejny dowód na etatystyczne myślenie partii rządzącej, która nie rozumie, że najczęściej regulacje najbardziej szkodzą tym osobom, których miały chronić. W tym przypadku należy się spodziewać większego bezrobocia i poszerzenia szarej strefy.

Zobacz także: Wzrośnie płaca minimalna

BR