POLSKI paralotniarz zatrzymany przez STRAŻ GRANICZNĄ BIAŁORUSI! Grozi mu postępowanie za naruszenie granicy państwowej, grzywna oraz… SZOK!

  Na terenie Białorusi polski paralotniarz nielegalnie przekroczył  granicę. W związku z chwilowym brakiem orientacji paralotniarza, wszczęto postępowanie administracyjne; Polakowi

Read more